Reglement

REGLEMENT


Privé


Organisaties Waltwilder

Alle activiteiten (behalve vergadering)

Vergadering max. 3 uren

Kleine zaal

50 €


15 €

10 €

Grote zaal

110 €


50 €

15 €

Keuken - toestellen - bestek

50 €


25 €

12 €

Poetsen

Kleine zaal: 20 €

Grote zaal :50 €   

zelf poetsen

zelf poetsen


                                               

Dit genruikersreglement is slechts geldig via reservering op www.zaaldeswouds.be


of na telefonische afspraak met: NOELMANS Rachelle. GSM: 0472/58 83 49

Bij het vastleggen van een datum, wordt een waarborg van € 50 betaald.Deze waarborg wordt bij annulatie één maand op voorhand niet terugbetaald. (privé)

Het vermoedelijk aantal personen wordt doorgegeven minstens één maand op voorhand.

De gebruiker verklaart zich akkoord met dit gebruikersreglement door ondertekening.

Koffietafels bij uitvaarten hebben in de mate van het mogelijke voorrang.

De parking  behoort bij zaal des wouds. Prijzentabel.Drank.

Dranken moeten steeds besteld worden via Brouwer POESEN Waltwilder.

Bier : .Elk aangestoken vat zal aangerekend worden.

Koffie: vrij aan te kopen.

Wijn: vrij aan te kopen.

Onderhoud

De tafeld en stoelen worden aan één zijde van de zaal opgesteld.

Alle restafal dient door de gebruiker zelf afgevoerd te worden.

De keuken dient men achter te laten zoals bij aanvang van het evenement.

Alle materialen dienen afgewassen en op de juiste kasten geplaatst.

De vloer en het keukenmeubilair dienen gereinigd te worden.

Materiaal zoals kommen en schotels van de zaal mogen niet gebruikt worden om

eventuele restjes mee naar huis te nemen.

Alle ontbrekend of gebroken materiaal wordt aangerekend.

Gebruikte glazen dienen gespoeld en afgedroogd te worden en moeten terug in de rekken

geplaatst worden.

Lege flessen moeten in de juiste bakken worden terug geplaatst.

Versieringen en posters worden bevestigd aan de voorziene haakjes en magneetborden.

Vernieling of vandalisme zal aan de gebruiker aangerekend worden.

De lichten en verwarming dienen uitgeschakeld te worden bij het verlaten van de zaal.

De toiletten moeten doorgespoeld zijn en de gootstenen zuiver gemaakt.


30 € TOESLAG bij het niet voldoen aan de voorwaarden onder punt 4

Algemeen.

Conform aan de veiligheidsvoorschriften opgesteld door Brandweer en Politie mogen er in de zaal des Wouds maximum 150 zittende - 300 staande personen aanwezig zijn.

De vzw. zaal des Wouds kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen en diefstallen

De nooduitgangen moeten ten alle tijden bereikbaar zijn.

Controle door leden van de raad van bestuur is altijd mogelijk.

De organisaties van Waltwilder welke een meer permanent gebruik van de zaal hanteren, hebben recht op een gratis kast waarin hun eigen materiaal kan in opgeborgen worden.  De kasten blijven eigendom van de vzw.

Schikkingen die niet voorzien zijn in dit reglement, dienen vooraf besproken te wordenGoede afsraken, maken goede vrienden!