Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website: www.zaaldeswouds.be   

Door gebruik van deze website aanvaardt u die gebruiksvoorwaarden

en verbindt u zich ertoe deze na te leven.


De v.z.w. zaal des Wouds heeft deze website gebouwd voor eigen gebruik en om de inwoners van Waltwilder en geïnteresseerden zo goed mogelijk te informeren.


De v.z.w. zaal des Wouds en de makers van deze site kunnen op geen enkele wijze, aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, wordt gemaakt. Zij garanderen evenmin de correctheid van de informatie die op haar site voorkomt of via die website wordt aangeboden.


Indien via deze site links tot stand worden gebracht met andere sites -rechtsreeks of via zoekmotoren- zijn wij niet aansprakelijk voor de links, de inhoud of het bestaan van deze andere sites.

Wij hebben immers geen enkele controle over de links, de inhoud of over andere kenmerken van deze websites.


De v.z.w. zaal des Wouds is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.Goede afsraken, maken goede vrienden!